Wyszukiwanie Urzędu Skarbowego:
Wprowadź adres:

  • kod pocztowy:
  • miejscowość:
  • poczta:
  • ulica:
  • nr domu:
  • wojewodztwo:
  • powiat:
  • gmina:
  • Weryfikacja poprawność kodu pocztowego

Program wyszukuje jeden właściwy terytorialnie urząd skarbowy i sąd rejonowy odpowiadający podanym kryteriom. W przypadku gdy podanym kryteriom adresowym odpowiada więcej niż jeden urząd/sąd, nie zwracany jest żaden wynik.

Włączenie opcji "Weryfikacja poprawność kodu pocztowego" sprawia, że przed przystąpieniem do wyszukiwania właściwej instytucji system zweryfikuje poprawność kodu pocztowego, pozwalając wskazać właściwą instytucję nawet gdy kod pocztowy nie będzie odpowiadał reszcie danych wprowadzonego adresu. Włączenie tej opcji może wydłużyć proces ustalania właściwej instytucji.

W przypadku wykrycia niezgodności lub sugestii dotyczącej funkcjonalności serwisu prosimy o kontakt pod adresem:

BazaBaz.pl ® Wszelkie prawa zastrzeżone. 2022